Opname in rust- en verzorgingstehuis

De opname in een Woon- en Zorgcentrum is een belangrijke stap in het leven. U doet er steeds goed aan vooraf inlichtingen in te winnen bij het OCMW.

Indien er geen of onvoldoende middelen zijn voor de betaling van de rusthuiskosten zal het OCMW voor inwoners van Niel de opname op zich nemen en het tekort bijpassen. Ongeacht de plaats van het rusthuis en duur van de opname blijft het OCMW-Niel onderstandsplichtig. Er wordt wel een onderhoudsplicht ingesteld voor de kinderen. De grootte van de tussenkomst hangt af van het inkomen en het aantal kinderen.