Opportuniteitsadvies

Wat?

Wil u een vergunning voor een groepsopvang aanvragen? Sinds 1/1/2022 bent u verplicht om een opportuniteitsadvies te vragen aan het lokaal bestuur. Dat moet zorgen voor voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang die voor iedereen toegankelijk is.

Een opportuniteitsadvies is niet bindend. Maar als organisator moet u in uw vergunningsaanvraag wel toelichten hoe u met de opmerkingen van het lokaal bestuur omgaat of waarom u het advies van het lokaal bestuur naast u neerlegt.

Voor wie

U heeft een opportuniteitsadvies nodig wanneer:

  • u een nieuwe groepsopvang opstart.
  • uw groepsopvang verhuist binnen of buiten de gemeente.
  • uw groepsopvang uitbreidt met minstens negen plaatsen.
  • uw gezinsopvang uitbreidt tot een groepsopvang.

Hoe aanvragen ?

1) Kennismakingsgesprek
U maakt online of via huisvanhetkind@niel.be een afspraak voor een kennismakingsgesprek met ons. Tijdens dat gesprek komen verschillende thema’s aan bod: uw visie en ervaring op vlak van kinderopvang, de samenwerking met ons lokaal bestuur en ons netwerk, de nood aan kinderopvang in onze gemeente, … .

Ik wil een kennismakingsgesprek plannen

2) Aanvraag opportuniteitsadvies
Na het kennismakingsgesprek kan u online een aanvraag indienen voor een opportuniteitsadvies.

Ik wil een opportuniteitsadvies aanvragen.

3) Behandeling aanvraag
Ons lokaal bestuur formuleert een advies aan de hand van drie criteria:

  • De organisator engageert zich tot een actief partnerschap met de gemeente.
  • De organisator doet bijzondere inspanningen om alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen te bieden.
  • Het opvanginitiatief is toegankelijk, bereikbaar en gelegen op een goede locatie

4) Ontvangst opportuniteitsadvies
U ontvangt binnen de 30 kalenderdagen na uw aanvraag het opportuniteitsadvies via email.

5) Opmerkingen
Heeft u nog opmerkingen bij het advies? Dan heeft u het recht om gehoord te worden. Dit is geen bezwaarprocedure. Wil u gebruikmaken van het hoorrecht? Maak dan afspraak via onze website of huisvanhetkind@niel.be.

Op basis van het gesprek kan het advies nog bijgestuurd worden. U krijgt het aangepaste advies binnen de vijf werkdagen.

Meer info

Meer gedetailleerde informatie over deze procedure vindt u in de brochure onderaan deze pagina.