Overkoepelende renovatiepremie

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 21 december 2018 definitief de overkoepelende renovatiepremie goedgekeurd.

Om de subsidieregeling voor de burger doorzichtiger en toegankelijker te maken, was het nodig de renovatiepremie (RENO) en de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) op elkaar af te stemmen.

De verbeterings- en aanpassingspremie bestaat sinds 1992, en is dus 15 jaar ouder dan de Vlaamse renovatiepremie die gelanceerd is in 2007. Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Hierdoor vertonen ze een grote overlap op het vlak van doelstellingen, betoelaagde werken en doelgroep, maar elk met eigen, premie-specifieke accenten.

Dit werkt uiteraard onduidelijkheid in de hand.

De overkoepelende renovatiepremie kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019.

De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019.

De aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan.

In de loop van januari zullen via http://www.wonenvlaanderen.be/verbouwen alle nodige documenten en toelichtingen beschikbaar komen.

Ook zal Wonen-Vlaanderen een mailadres openstellen voor specifieke vragen over de nieuwe regeling.