Parkwijk in Niel

Bestuur Niel toont begrip voor onrust

Naar aanleiding van de bezorgdheden van inwoners omtrent de Parkwijk willen we graag de beslissing van de OCMW-raad toelichten.

Een aanklacht via de pers eerder in het jaar over de toestand van de woningen bracht het reeds lang aanslepende dossier Parkwijk in een stroomversnelling. Een tiental jaren geleden was de oorspronkelijke idee enkel de noodzakelijkste onderhoudswerken te doen aan de woningen van de Parkwijk, tot de bewoners naar het Nielderhoff zouden kunnen verhuizen. Nielderhoff is een bouwproject van sociale woningen in de kern van Niel dat echter aanzienlijke vertraging kent. Eerste vooruitzichten van realisatie zijn 2024. Ondertussen geraakten de woningen van de Parkwijk ernstig verouderd. Verslagen van technische controles door deskundigen tonen aan dat de woningen niet meer voldoen aan de minimale kwaliteitseisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Kostprijs van duurzame renovatie van de hele Parkwijk werd door deskundigen geraamd op 35 000 euro per woning.

Het bestuur nam weloverwogen en met unanimiteit de beslissing de bewoning van de Parkwijk stop te zetten en de bewoners en hun familieleden intensieve begeleiding te bieden bij de zoektocht naar een nieuwe woonst.

Een week voorafgaand aan de raad van 2 juli werden de bewoners reeds geïnformeerd dat er zou beslist worden over mogelijke stopzetting van de bewoning van de Parkwijk. De 3 mogelijke scenario’s - volledige renovatie, uitdovend scenario, stopzetting bewoning– werden toegelicht, alsook het voorstel tot beslissing. Op de raad van 2 juli was geen publiek aanwezig. De bewoners werden de dag na de raad geïnformeerd over de eigenlijke beslissing.

De bewoners krijgen nu intensieve begeleiding door een maatschappelijk assistent in de zoektocht naar nieuwe, passende huisvesting. Zij hebben reeds een individueel gesprek gehad waarin ze oa hun interesse voor woonplaats konden aangeven. Gesprekken met de huisvestingspartners zijn ook gestart. Alles wordt in het werk gesteld om iedereen rond de jaarwisseling een nieuwe, fijne thuis te bieden. De vooropgestelde timing wordt als richtlijn gehanteerd.

Het bestuur heeft begrip voor de onrust die ondertussen bij de bewoners leeft, maar geeft er wel voorkeur aan rechtstreekse communicatie te onderhouden.