Participatiemoment Nielderhoff 15 en 13 Juni 2017

Ontwikkeling site Kerkstraat - Dorpsstraat - Antwerpsestraat : 
resultaten participatie

Geen "binnengebied" meer maar...
Nielderhoff komt als winnende naam uit de bus
 

Bij een nieuwe invulling van het leegstaande binnengebied hoort ook een passende naam. 51 Nielenaren dachten mee en stuurden hun naamvoorstel in. Het projectteam selecteerde haar 4 favorieten: ’t Binnenhof, De Kern, Nielderhoff en De Nieuwe Leest. Uiteindelijk stemden 219 inwoners Nielderhoff naar de overwinning. Bruno Wachters, Guy Wyckmans en het Niels Erfgoed Archief krijgen de eervolle vermelding als uitvinders van deze naam.

Nielderhoff, een herkenbare naam, die makkelijk te onthouden is maar vooral meteen doet denken aan een restant van het voormalige Nielderhoff: het Spaans Toreken.”

Samen maken we het project sterker.

Bij de ontwikkeling van de site doen we graag een beroep op de kennis en ervaring van onze inwoners. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de site te kijken, maken we het project immers sterker. Daarom hebben we gevraagd naar uw visie op vier thema’s: omgeving bibliotheek, omgeving senioren, omgeving kinderen, wandelen en fietsen en groene omgeving. 

Op 15 juni werd een participatiemoment georganiseerd voor de inwoners van Niel. Op 13 juni gebeurde dit met de adviesraden, gemeenteraadsleden en andere beleidsmakers. 

U vindt hier de foto’s van deze participatiemomenten.

De resultaten.

Op basis van de participatiemomenten stellen we vast dat er twee visies op het gebied zijn. Enerzijds stelt men voor om van de site een oase van rust en stilte te maken. Anderzijds wil men de site inzetten als bron van sociaal contact waarbij het dorpsgevoel centraal staat. Voor de ontwerpteams is het ongetwijfeld een uitdaging om een goede combinatie te maken van deze twee visies op de site. 

U vindt de volledige lijst van suggesties in de bijlage.

De volgende stap.

Op 3 juli 2017 overhandigde het gemeentebestuur alle suggesties integraal aan de drie ontwerpteams. Nu gaan zij aan de slag met de verzamelde ideeën. Een jury kiest vervolgens een ontwerpbureau. Van zodra deze gegund is kan dit ontwerpteam verder aan de slag. Daar de ontwikkeling van de ontwerpplannen heel wat werk en tijd vergen zal het ontwerpteam iets later dan voorzien de verschillende plannen kunnen tonen. Maar ook dan kan u feedback geven en suggesties doen, wat opnieuw meegenomen wordt bij de invulling naar het definitieve masterplan.