PFAS

De Vlaamse Overheid publiceerde een interactieve kaart met alle risicosites die onder de loep genomen worden voor PFAS-vervuiling, en de bijhorende veiligheidsmaatregelen. Het gaat vaak om brandweerterreinen en industriële sites (800 in totaal).

In Niel werden vijf zones ingekleurd als risicogebieden die verder onderzocht zullen worden door OVAM:

 • Korte Hamelweg.
 • Volkenbondstraat 80 (brandweerkazerne).
 • Kwaede Wielstraat.
 • Steenbakkerijen.
 • Binnengebied Antwerpsestraat - Landbouwstraat (vroegere metaalfabriek)
Extra voorzorgsmaatregelen

In afwachting van een bodemonderzoek gelden 100 meter rondom de sites zogenaamde ‘no-regret’-voorzorgsmaatregelen, uitgewerkt door het Agentschap Zorg en Gezondheid:

Voeding
 • Kinderen jonger dan 12 jaar, mensen met een verzwakt immuunsysteem, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te eten.
 • De rest van de bevolking wordt aangeraden om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren, en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
 • Eet geen zelfgekweekt kleinvee.
 • Eet geen eieren van uw eigen kippen.
Grondwater
 • Gebruik geen grondwater als drinkwater.
 • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.
Grond en afval
 • Laat kinderen niet spelen op het onverharde terrein van de site in kwestie.
 • Het verharde terrein op de site moet wekelijks met water schoongemaakt worden.
 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.
 • Binnen de perimeter horen eieren van eigen kippen voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het gft-afval.
 • Buiten de perimeter kunnen eieren en afval van groenten en fruit meegegeven worden met het gft-afval.
Hygiëne
 • Was uw handen, zeker voor de maaltijd.
 • Maak uw huis binnen en buiten schoon met water.

De betrokken buurtbewoners krijgen nog een brief in de brievenbus.

Meer weten? 

Meer informatie en de gedetailleerde kaart vindt u op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

Zit u met vragen? Dan kan u gerust een mailtje sturen naar pfas@vlaanderen.be.