Plan lokale economie gaat van start!

Het Nielse lokale bestuur wil de lokale economie versterken en spaart daarvoor werk noch moeite. De ondersteuning van de lokale economie is namelijk één van de absolute prioriteiten van deze beleidsperiode. De bedoeling was om tegen eind 2021 een plan lokale economie te ontwikkelen. Maar door het coronavirus is het belangrijk om de nodige steun nu al uit te rollen. In samenwerking met Lemo’n (de adviesraad voor Lokale Economie, Middenstand en Ondernemerschap in Niel), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, het wetenschapspark Universiteit Antwerpen, Toerisme Rupelstreek en de intercommunale Ivebica is er de voorbije maanden hard gewerkt. Een stevig actieplan voor onze lokale economie is het resultaat.

Het plan is opgebouwd rond vier ambities. Allereerst zijn er acties om het (shopping)aanbod te versterken. Daarnaast ligt de focus op de fysieke opwaardering van het centrum, die de totaalbeleving van inwoners, bezoekers en shoppers in Niel ten goede moet komen. De vierde doelstelling is Niel nog beter en meer op de kaart zetten.

Het plan is geen aaneenschakeling van grote analyses en theorieën. Integendeel, het bevat concrete acties. Het plan is bovendien ook dynamisch en levend, dat ons de ruimte moet laten om bijkomende acties uit te werken.

Een van de acties die eerst op de agenda staat, is de afbakening van het kernwinkelgebied en de groeizone in het centrum. Hiermee kan snel van start gegaan worden, nu het plan is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Nadien moet een specifiek subsidiereglement (Nielse Parels) volgen voor handelszaken die zich vestigen binnen dat kernwinkelgebied of groeizone. Het moet samen met een reglement dat leegstand van winkelpanden ontmoedigt, leiden tot een opwaardering van het centrum als winkelgebied

Onder het motto ‘Sterke handel in Niel’ moet het lukken om de eerste initiatieven nog dit jaar vorm te geven. Het komt erop aan om allemaal samen onze schouders onder dit plan te zetten, zo gaan we voor een echt ondernemend Niel.