Plant-goed

De fichereeks Plant-goed wil scholen, burgers, landbouwers, gemeenten en verenigingen helpen om groenelementen aan te planten en te onderhouden. Een handig stappenplan gidst je door de verschillende stappen. De fiches geven een duidelijk overzicht van de nodige materialen, de beste periode voor aanleg en/of onderhoud en aandachtspunten. Voor bijkomende informatie of voor de keuze van soorten kan je terecht bij een expert of je Regionaal Landschap.

Ontdek alle fiches

Plant-goed voor scholen

Scholen die hun speelplaats willen vergroenen of binnen het project 'Groene Oases' een ontharding- en vergroeningstraject starten, vinden hieronder een begeleidend document met extra tips en informatie.

Vragen?

Landbouwers, scholen, burgers en verenigingen kunnen bij vragen en voor meer informatie terecht bij de experten van hun Regionaal Landschap

Meer informatie