Primeur: Lokaal bestuur Niel slaat handen in elkaar met “W’erfgoedploeg” voor onderhoud steenbakkerserfgoed in Rupelstreek

Team bestaat uitsluitend uit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Niel, 14 oktober 2021 – Niel en enkele andere Rupelgemeenten tellen nog veel historisch waardevolle restanten van hun rijke steenbakkersverleden, zoals steenbakkerstunnels of bakstenen dijken. Voor het onderhoud van dat erfgoed doet het lokaal bestuur Niel nu als eerste gemeente beroep op de “W’erfgoedploeg”, een initiatief mogelijk gemaakt door Vlotter, de provincie Antwerpen, VDAB en Monumentenwacht Antwerpen. Het team zal de komende maanden zeven oude bakstenen muren met geschiedenis onder handen nemen.

De “W’erfgoedploeg” bestaat uit vier Vlotter-medewerkers die de voorbije maanden speciaal opgeleid zijn door VDAB om bakstenen muren vakkundig te herstellen. Het gaat om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Twee monitoren van Vlotter begeleiden hen op de werf.

Niel, Rumst en Boom
Momenteel werkt de “W’erfgoedploeg” aan de dijkmuur in de Rupelstraat in Niel. Daarna nemen ze nog het oude waterkeermuurtje op het Pierre Toebenteplein en twee muren van de open tunnels onder de Boomsestraat vakkundig onder handen. Nadien wordt het team ingezet op erfgoedsites in Rumst en Boom.

Eddy Soetewey, schepen voor erfgoed, licht verder toe: “De steenbakkerijen zijn onlosmakelijk verbonden met het verleden van onze gemeente. Het is belangrijk om die geschiedenis te bewaren voor de volgende generaties. Dat kunnen we nu nog beter doen dankzij de samenwerking met de “W’erfgoedploeg”. Bij de herstellingswerken houden we uiteraard rekening met het historisch karakter van de muren. We kiezen daarom bijvoorbeeld voor kalkmortel die destijds ook werd gebruikt, in plaats van cement dat moderner oogt. Cement is bovendien slecht voor de oude bakstenen.”

“Met dit project slaan we twee vliegen in één klap: we beschermen waardevol Niels erfgoed en geven mensen die op de arbeidsmarkt te weinig kansen krijgen, een opleiding en waardevol werk. De ‘W’erfgoedploeg’ is op die manier ook een sociaal project dat bijdraagt aan de doelstelling om werkzoekenden te activeren en te begeleiden naar de arbeidsmarkt”, zo vult Anne Troch, schepen voor gelijke kansen, aan.

“Met Vlotter Facilities zetten we met de ‘W’erfgoedploeg’ in op de ontwikkeling van sociale tewerkstellingsmogelijkheden in de Rupelstreek en versterken we de bestaande samenwerkingsinitiatieven met de lokale besturen. Het project past in onze filosofie om de expertise van diverse facilitaire opdrachten uit te bouwen en regionaal te verankeren. We zijn dan ook trots om partner te zijn van dit prachtige project en willen mee onze stempel drukken op de herstelling van het historische metselwerk uit de rijke geschiedenis van de Rupelstreek.”, aldus Jan Vermeulen, bedrijfscoördinator Vlotter.