Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor ons erg van belang. Onze volledige privacyverklaring vindt u onderaan deze pagina.

Protocollen inzake verwerking persoonsgegevens voor specifieke doeleinden

Het lokaal bestuur Niel heeft ook een aantal protocollen opgesteld die de gegevensdeling met andere instanties beschrijven:

  • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Integratie en Inburgering naar het lokaal bestuur Niel.

  • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van De Ideale Woning naar OCMW Niel.

Protocollen