Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

 • moet u cliënt zijn bij het OCMW
 • moet u behoren tot een specifieke kansengroep:
  • leefloongerechtigde
  • allochtoon
  • laaggeschoold
  • werkzoekende met een arbeidshandicap.

 

 

 

Meer info

 • Werkwinkel Boom: Jozef Van Cleemputplein 4 - 2845 Boom
 • zitdag OCMW Niel: iedere woensdag van 9u. tot 11u.