Juridische hulp

Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee u kampt. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW.

Uitzonderingen

Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kan niet.

Meer info

Vragen rond echtscheiding, onderhoudsgeld, erfenissen, huur, contracten, ... .

Het advies beperkt zich tot één of enkele gesprekken. Indien nodig word je doorverwezen naar een (pro deo) advocaat, notaris of andere bevoegde instantie.┬áHet betreft hier enkel rechtshulp in eerste lijn.