Juridische hulp

Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee u kampt. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW.

Uitzonderingen

Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kan niet.

Concreet voor Niel

OCMW Niel doet voor deze hulpverlening beroep op de juridische dienst van Vlotter. 

U kan daar terecht voor algemene juridische informatie of een eerste oriënterend advies.

Indien nodig wordt u voor de verdere opvolging van uw dossier doorverwezen naar een (pro deo) advocaat, een notaris of een andere bevoegde instantie.

Elk advies is gratis en vertrouwelijk.