Aanvullende verkeersreglementering betreffende het parkeren in de Veldstraat