Gemeentebelasting op het ontbreken van een conformiteitsattest