Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers (stopgezet)

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) is een premie voor een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven. De VOP compenseert de lagere productiviteit én eventuele extra kosten die de gezondheidsproblemen van de werknemer met zich meebrengen. De VOP is er ook voor zelfstandigen.

Voorwaarden

Met de komst van individueel maatwerk op 1 juli 2023 dooft de VOP uit. Maakt u momenteel gebruik van VOP? Dan verandert er niets. U blijft deze ontvangen voor de voorziene duurtijd en hoeft geen stappen te ondernemen. Raadpleeg de overgangsmaatregelen voor meer informatie.

Kostprijs

Financieel voordeel

De VOP wordt aan het eind van het volgende kwartaal uitbetaald volgens dit schema.

Kwartaal van aanvraag

% van referteloon

VOP onbepaalde duur

% van referteloon

VOP bepaalde duur

Kwartaal 1-54020
Kwartaal 6-93020
Kwartaal 10-2020

DWSE baseert zich voor de berekening van het referteloon op de
Dmfa-aangifte.

Als werkgever krijgt u gedurende vijf jaar om de drie maanden een premie. Daarna kunt u een verlenging aanvragen.

Op de website leest u hoe het bedrag van de VOP wordt bepaald.