Aanvraag tijdelijk parkeerverbod

Parkeerverbod aanvragen? (verhuis, plaatsen container,...)

(Dit programma werkt enkel met Google Chrome - indien u deze niet als standaard browser hebt ingesteld, kopieer de link dan na het openen en plak hem in Google Chrome)

Klik hier

 

Wilt u een aantal parkeerplaatsen gebruiken omdat u:

  • verhuist

  • werken uitvoert aan uw woning of handelspand

  • voor langere periode dient te laden en lossen

  • ...

Dan kunt u een vergunning aanvragen voor een tijdelijk parkeerverbod.

Opgelet: Plaatst u een stelling, container, bouwmaterialen, bouwwerf of vrachtwagen, dan heeft u ook een signalisatievergunning nodig.


Voorwaarden

U kunt een tijdelijk parkeerverbod aanvragen op plaatsen waar parkeren is toegestaan.

Hoe aanvragen ?

U vraagt het tijdelijke parkeerverbod aan met het aanvraagformulier.

 

Concreet voor Niel 

Een vergunning inname openbaar domein moet minstens 5 werkdagen op voorhand (online) aangevraagd worden.

Voor een inname openbaar domein naar aanleiding van werken aan nutsvoorzieningen hanteren we een periode van 15 werkdagen.

 

Kosten

De onderstaande tarieven van 2020 (zowel huur borden als belasting)worden jaarlijks gecumuleerd aangepast door middel van een index met een vaste coëfficiënt van 1,5 %. Dit bedrag wordt na indexering afgerond naar de hogere euro.

Huur borden:

TARIEF 2020: Wenst u parkeerverbodsborden (2 stuks) te huren, dan betaalt u 35 euro per periode van 5 dagen.

De medewerkers van lokaal bestuur Niel brengen en plaatsen de borden en halen ze weer op, op de voorziene data.

Hebt u zelf parkeerverbodsborden ter beschikking, dan kan u deze uiteraard gebruiken. U hoeft dan geen parkeerverbodsborden te huren. 

Belasting voor het innemen van het openbaar domein:

TARIEF 2020: Deze belasting bedraagt 0,50 EUR per ingenomen m²/per dag voor de eerste 12 maanden. Vanaf 12 maanden bedraagt de belasting 1,00 EUR per ingenomen m²/per dag.

Elk deel van een vierkante meter wordt als volle vierkante meter aangerekend.

 

Parkeerverbod aanvragen? 

(Dit programma werkt enkel met Google Chrome - indien u deze niet als standaard browser hebt ingesteld, kopieer de link dan na het openen en plak hem in Google Chrome) 

Klik hier