Europese handicapkaart of European Disability Card (EDC)

Wenst u meer informatie, hebt u hulp nodig bij het aanvragen van dit product? Maak dan zeker een afspraak met de welzijnsconsulent.

Zij luisteren, geven raad en of verwijzen indien nodig naar een meer geschikte dienst of hulpverlening. 

Maak een afspraak

De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart waarmee u als persoon met een handicap voordelen kunt genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. De kaart is geldig in België en in zeven andere deelnemende Europese landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië , Malta, Slovenië en Roemenië. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat u een handicap hebt.

Voorwaarden

U kunt de kaart aanvragen als u erkend bent:

 • als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • of wanneer uw kind in aanmerking komt voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (binnen het Groeipakket).

Erkend door het VAPH

Wanneer bent u erkend als persoon met een handicap door het VAPH?

Meerderjarig

 • U kreeg een toewijzing of een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.
 • U hebt een hulpmiddelendossier bij het VAPH: u kreeg een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen aan uw woning of uw wagen.
 • U kreeg in het verleden een goedkeuring voor hulp bij opleiding en tewerkstelling. Omdat de hulp bij opleiding en tewerkstelling ondertussen is overgeheveld naar de VDAB, betekent dat wel dat u uw aanvraag bij het VAPH voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen vóór 1 oktober 2008 indiende.
 • U kreeg in het verleden een goedkeuring van het VAPH voor een of meerdere zorgvormen (thuisbegeleiding, begeleid wonen, dagcentrum, tehuis niet-werkenden ...) maar u hebt daar nooit gebruik van gemaakt en u hebt zich ook nooit geregistreerd op de Centrale Registratie van Zorgvragen. Dat betekent dat u wel erkend bent als persoon met een handicap, maar dat er in het kader van de transitie persoonsvolgende financiering, u geen persoonsvolgend budget werd toegewezen.

Als u gebruik maakt van rechtstreeks toegankelijke hulp (RtH) van het VAPH, dan kunt u de kaart enkel aanvragen in bovenstaande gevallen. U beschikt dan over een dossiernummer bij het VAPH.

Minderjarig

 • U beschikt over een goedgekeurd en geldig indicatiestellingsverslag van de intersectorale toegangspoort (ITP), met een goedkeuring voor een of meerdere typemodules voor personen met een handicap (hulpmiddelen, zorg of PAB);
 • U kreeg vóór Integrale Jeugdhulp van start ging (1 maart 2014) reeds een goedkeuring voor zorg, PAB of hulpmiddelen bij het VAPH.

Erkend door de FOD Sociale Zekerheid

U komt in aanmerking voor de European Disability Card (EDC) als uw handicap wordt erkend door de FOD Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een Handicap) en/of als u daarvan voordelen krijgt zoals een tegemoetkoming, een parkeerkaart,…

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Groeipakket)

Uw kind komt in aanmerking voor een zorgtoeslag wanneer het voldoende punten scoort op de medisch-sociale schaal (minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in totaal). Deze inschaling gebeurt door een evaluerend arts van Opgroeien.

Hoe aanvragen ?

De European Disability Card (EDC) aanvragen

 • Als u erkend bent door het VAPH, kunt u de kaart aanvragen bij het VAPH. U kunt deze kaart enkel digitaal aanvragen via het digitale loket mijnvaph.be. In uw persoonlijk dossier gaat u naar de tab ‘profiel’. Op deze pagina hebt u de mogelijkheid om verschillende attesten aan te vragen. Bij ‘European Disability Card (EDC)’ kunt u de EDC-kaart aanvragen door op de knop ‘aanvragen’ te klikken. U moet dan nog een tweede keer klikken op ‘Bevestig aanvragen nieuwe kaart’. Daarna krijgt u de melding dat de kaart succesvol werd aangevraagd. De status van uw aanvraag kunt u hier opvolgen. De kaart wordt met de post naar uw persoonlijk adres verstuurd.

 • Als u erkend bent door het VAPH, maar geen toegang hebt tot internet of mijnvaph met een e-ID kaartlezer, kan het provinciaal kantoor van het VAPH deze aanvraag voor u indienen via het digitale loket mijnvaph.be.

 • Als u erkend bent door de FOD Sociale Zekerheid, kunt u de kaart aanvragen via het online contactformulier van de Directie-generaal voor Personen met een Handicap.

 • Als u voor uw minderjarig kind een erkenning zorgtoeslag hebt via het Groeipakket kunt u 30 dagen na ontvangst van de beslissing, de kaart digitaal aanvragen via het digitale loket mijnvaph.be met het e-id van uw kind. Is er geen e-id, dan vraagt u de kaart aan bij het provinciaal kantoor van het VAPH.

De totale verwerkingstijd, van VAPH aanvraag tot het afleveren van de kaart, neemt in totaal een 30-tal dagen in beslag. De aanvraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecheckt door de FOD Sociale Zekerheid en vervolgens verwerkt door het bedrijf dat de kaarten maakt.

Wanneer u uw kaart verliest, kan u er een nieuwe aanvragen bij een van de vijf instanties waar u erkend bent.

De European Disability Card (EDC) gebruiken

Met de European Disability Card (EDC) kunt u bij de deelnemende partners (musea, pretparken, toeristische verblijven…) genieten van bepaalde maatregelen om uw bezoek te vergemakkelijken (kortingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, assistentie, gespecialiseerde gidsen,...). Neem contact op met de organisator van de plaats die u bezoekt of raadpleeg de website van de organisatie om te weten welke voordelen u als kaarthouder geniet.

Geldigheid van de EDC-kaart

De European Disability Card (EDC) is vijf jaar geldig. Na die vijf jaar dient men opnieuw een aanvraag te doen via het digitale loket mijnvaph. Die aanvraag gebeurt dus niet automatisch. De totale verwerkingstijd, vanaf het moment waarop u de aanvraag bij het VAPH doet tot u de kaart effectief krijgt, neemt een 30-tal dagen in beslag. De aanvraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecheckt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en vervolgens verwerkt door het bedrijf dat de kaarten maakt.

Vragen over de EDC-kaart

Meer informatie over de EDC kaart vindt u op de EDC website. Vindt u geen antwoord op uw vraag, dan kunt u een vraag stellen via het contactformulier onderaan de home page van de website.