Verlof voor mantelzorg

Als u erkend bent als mantelzorger, kunt u gedurende een bepaalde periode minder of niet werken om zo doorlopende of regelmatige hulp en bijstand te kunnen verlenen aan een zorgbehoevende persoon.

Voorwaarden

Mantelzorgverlof is, naast palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof, een van de ‘thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

Erkenning

U moet erkend zijn als mantelzorger. U moet daarvoor een erkenningsaanvraag indienen bij uw ziekenfonds. Neem voor alle informatie over de erkenning als mantelzorger contact op met uw ziekenfonds.

Opname

U kunt het verlof voor mantelzorg opnemen via een volledige onderbreking, via een halftijdse onderbreking of via een onderbreking met 1/5.

Duur

Over uw hele beroepsloopbaan hebt u recht op maximaal 6 maanden volledige onderbreking of maximaal 12 maanden halftijdse of 1/5 onderbreking.

Aanmoedigingspremie

Het verlof voor mantelzorg geeft, als u in de privésector werkt, mogelijk recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie.

Meer informatie over het verlof voor mantelzorg vindt u op de website van de RVA.

Hoe aanvragen ?

Op de website van de RVA leest u hoe u het mantelzorgverlof aanvraagt.

Kostprijs

Tijdens uw verlof voor mantelzorg krijgt u van de RVA hetzelfde vervangingsinkomen als voor verlof voor medische bijstand. Klik door naar ‘Thematische verloven’ en kies de sector die voor u van toepassing is.

Officieel statuut en nieuw thematisch verlof voor mantelzorgers vanaf 1 september 2020

Mantelzorgers die instaan voor de zorgverlening van hun naasten, kunnen vanaf 1 september een officieel statuut (erkenning) aanvragen via hun ziekenfonds.

Daarnaast wordt er, ook op 1 september, een nieuw thematisch verlof in het leven geroepen voor deze mantelzorgers.

Werknemers die als mantelzorgers zijn erkend, zullen dit thematisch verlof kunnen aanvragen bij hun werkgever. Bij de RVA zullen ze de uitkering waarop ze recht hebben kunnen aanvragen.