Verlof voor mantelzorg

Als u erkend bent als mantelzorger, kunt u gedurende een bepaalde periode minder of niet werken om zo doorlopende of regelmatige hulp en bijstand te kunnen verlenen aan een zorgbehoevende persoon.

Voorwaarden

Erkenning

U moet erkend zijn als mantelzorger. U moet daarvoor een erkenningsaanvraag indienen bij uw ziekenfonds. Neem voor alle informatie over de erkenning als mantelzorger contact op met uw ziekenfonds.

Opname

U kunt het verlof voor mantelzorg opnemen:

  • via een volledige onderbreking
  • via een halftijdse onderbreking
  • via een onderbreking met 1/5.

Duur

Over uw hele beroepsloopbaan hebt u recht op

  • maximaal 6 maanden volledige onderbreking
  • maximaal 12 maanden halftijdse of 1/5 onderbreking.

Een werknemer kan volgens de huidige reglementering maar 1 maand voltijds verlof voor mantelzorg (of 2 maanden halftijds of 1/5) nemen per zorgbehoevende persoon. Hij kan in totaliteit wel 6 maanden voltijds verlof voor mantelzorg nemen, maar dan voor 6 verschillende zorgbehoevende personen.

Het verlof voor mantelzorg geeft, net als de andere thematische verloven, mogelijk recht op een aanmoedigingspremie.

Hoe aanvragen ?

Op de website van de RVA leest u hoe u het mantelzorgverlof aanvraagt.

Kostprijs

Tijdens uw verlof voor mantelzorg krijgt u van de RVA hetzelfde vervangingsinkomen als voor verlof voor medische bijstand. Klik door naar ‘Thematische verloven’ en kies de sector die voor u van toepassing is.

Officieel statuut en nieuw thematisch verlof voor mantelzorgers vanaf 1 september 2020

Mantelzorgers die instaan voor de zorgverlening van hun naasten, kunnen vanaf 1 september een officieel statuut (erkenning) aanvragen via hun ziekenfonds.

Daarnaast wordt er, ook op 1 september, een nieuw thematisch verlof in het leven geroepen voor deze mantelzorgers.

Werknemers die als mantelzorgers zijn erkend, zullen dit thematisch verlof kunnen aanvragen bij hun werkgever. Bij de RVA zullen ze de uitkering waarop ze recht hebben kunnen aanvragen.