Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang

U krijgt een belastingvermindering voor de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen. Kinderopvang is ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Voorbeelden zijn: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier,…

Vanaf aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een belastingvermindering.

Voorwaarden

  • Op de dag van de opvang activiteit moet uw kind jonger zijn dan 14 jaar of jonger dan 21 jaar, als het kind een zware handicap heeft.
  • De instelling of opvangvoorziening is rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door een openbaar bestuur.

U moet:

  • uw kind fiscaal ten laste hebben
  • beroepsinkomsten hebben
  • kosten van opvang aan welbepaalde instellingen of personen betaald hebben
  • schriftelijk bewijs leveren van de opvang en het betaalde bedrag.

Hoe aanvragen ?

U brengt de uitgaven voor de opvang in op uw belastingaangifte.

Hebt u een kind dat jonger is dan 3 jaar, dan zult u bij het invullen van uw belastingbrief een keuze moeten maken:

  • Ofwel kiest u voor een verhoging van de belastingvrije som. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) bedraagt die verhoging 610 euro. Dit is aangewezen, als u geen beroepsinkomsten hebt of als uw opvangkosten zo laag zijn dat de belastingvrije som u voordeliger uitkomt.
  • Ofwel kiest u ervoor om de uitgaven in te brengen voor de opvang van uw kind.

Om de kosten te kunnen aftrekken moet u als ouder over bewijzen beschikken voor de uitgaven die u maakte voor de kinderopvang. Vraag hiervoor een fiscaal attest aan de initiatiefnemers. Initiatiefnemers van kinderopvang vinden meer informatie over het afleveren van attesten op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Inkomstenjaar 2020: tij­de­lij­ke maat­re­gel in het ka­der van coronacrisis

Door de coronamaatregelen werden vanaf 14 maart 2020 jeugdactiviteiten geschrapt. Ouders vroegen soms, vanwege hun solidariteit met de organisatoren, het reeds betaalde inschrijvingsgeld niet terug. Zij kunnen toch recht hebben op de belastingvermindering, ook al heeft er geen effectieve opvang plaatsgevonden.

Meer informatie over de tijdelijke maatregel vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Kostprijs

U mag alle opvangkosten inbrengen, tot maximaal 13 euro per dag en per kind (aanslagjaar 2021 - inkomstenjaar 2020).

Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) wordt het maximumbedrag per oppasdag en per kind verder opgetrokken tot 13,70 euro. Het bedrag wordt elk jaar geïndexeerd.