Elektronische identiteitskaart (eID)

Elektronische identiteitskaart aanvragen of ophalen? Maak dan eerst online een afspraak.

Online afspraak maken: elektronische identiteitskaart aanvragen

Online afspraak maken: elektronische identiteitskaart ophalen

Vanaf 16 november 2020 bevat de nieuwe elektronische identiteitskaart ook vingerafdrukken, die geregistreerd staan op de chip van de kaart.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ?

1. Bepaalde vermeldingen op de Belgische eID worden geschrapt:

- de handtekening van de gemeenteambtenaar die de kaart uitreikt

- de geboorteplaats van de houder van de kaart

2. De vingerafdrukken van de houder van de kaart worden genomen en opgeslagen op een contactloze chip.

Dit geldt enkel voor de aanvraag van een eID. De KIDS-ID, voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar, bevatten geen vingerafdrukken.

Wie moet een eID met vingerafdrukken aanvragen? 

De elektronische identiteitskaarten zonder vingerafdrukken die momenteel nog in omloop zijn, hoeven niet vernieuwd te worden zolang ze nog geldig zijn.

Ze worden enkel vervangen op het einde van de geldigheidsperiode of eerder, bij aangifte van verlies/diefstal of bij vernietiging van de kaart, of om elke andere reden zoals naamswijziging, niet-gelijkende foto,... .

Meer  infokijk hier.

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar, uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

Hoe aanvragen ?

Aanvragen (met oproepingskaart of op eigen initiatief)

 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt u, van de gemeente waar u woont, automatisch een oproepingskaart om uw eID aan te vragen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.
  Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, krijgt u automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.
 • In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:
  • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is
  • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als u van naam of geslacht verandert
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.
 • Ga met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar uw gemeente om de eID aan te vragen.

Is uw eID gestolen? Meld de diefstal van uw eID eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) én daarna bij uw gemeente.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken.

Afhalen

 • Na 2 tot 3 weken krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt.
  Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, staan in die brief ook een pincode en een pukcode.
  • Neem de brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw eID afhaalt.
  • Uw pincode kunt u bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers). U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken.
  • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of, als u uw pincode niet meer kent, de pincode wilt wijzigen of deblokkeren.

De tarieven voor een eID verschillen van gemeente tot gemeente.

In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering 1 dag later. Daarvoor betaalt u wel een hogere kostprijs.

Neem voor meer info contact op met uw gemeente.

Belgen in het buitenland

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen, kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Sinds 21 juni 2021 kunnen ook de Belgische gemeenten aanvragen van eID behandelen voor Belgen ingeschreven in een consulair bevolkingsregister. Enkel de spoedprocedure is mogelijk, waarbij de kaart en bijhorende codes worden afgeleverd bij de gemeente (de codes worden niet apart naar het thuisadres verzonden). Maak eerst een afspraak met:

 • als u in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest: de laatste gemeente (van inschrijving) in België
 • als u nooit in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest, maar wel in België bent geboren: de Belgische gemeente van geboorte
 • in alle andere gevallen: een Belgische gemeente naar keuze.

Uitzonderingen

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
 • uw huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw oude identiteitskaart
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.

Kostprijs

 • € 26,10 (€ 30,10 na diefstal of verlies)
 • zeer dringende procedure: € 162,40 (bij aanvraag voor 15.00 uur is de identiteitskaart de volgende werkdag vanaf 14.00 uur beschikbaar bij ons lokaal bestuur).
 • zeer dringende procedure met gecentraliseerde levering in Brussel: € 199,30
  • bij aanvraag voor 15.00 uur is de identiteitskaart 4,5 uur later beschikbaar in Brussel (Koloniënstraat 1).
  • bij aanvraag na 15.00 uur is de identiteitskaart de volgende werkdag of zaterdagvoormiddag vanaf 08.30 uur beschikbaar in Brussel (Koloniënstraat 1).

PIN-code vergeten?

Ben je jouw pincode vergeten?

Ontdek hier hoe je jouw code kan deblokkeren of opnieuw aanvragen.

Verlies of Diefstal

Bij DOC STOP kan u overal ter wereld, 24 uur per dag, het verlies of de diefstal van de identiteits- of reisdocumenten melden op het gratis nummer 00800 2123 2123 (Bel naar +32 2 518 2123 in landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is).

Met DOC STOP kunnen enkel Belgische identiteitsdocumenten worden geblokkeerd.

Aangifte doen

Bij diefstal van de e-ID moet u onmiddellijk aangifte doen bij de lokale politie.

Met het vervangdocument dat u van de politie krijgt, gaat u zo vlug mogelijk naar de dienst Burgerzaken van de gemeente waar u bent ingeschreven in het Bevolkingsregister om een nieuwe e-ID aan te vragen.

Bij verlies van de e-ID maakt u een afspraak om een nieuwe e-ID aan te vragen.

(Voor een aangifte "verlies e-ID" hoeft u NIET naar het politiekantoor)

Online afspraak maken: e-ID aanvragen