FAQ Nielderhoff

De site van de oude schoenenfabriek tussen de Antwerpsestraat, de Kerkstraat en de Dorpsstraat ligt al enkele jaren braak. Daarom werd beslist om dit binnengebied grondig aan te pakken en een nieuwe bestemming te geven als het “Nielderhoff”: een groene woonzone in het centrum van onze gemeente met in het hart een gloednieuwe bibliotheek. Momenteel zijn we volop bezig om de nodige vergunningen in orde te brengen voor de realisatie van het eerste deel van het project: de bib, de seniorenflats en een parkeergarage. Nog tot 27 juli 2021 loopt hiervoor een Openbaar Onderzoek.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over het Nielderhoff. Heeft u nog een andere vraag? Bezorg ze ons gerust op www.niel.be/vragen-Nielderhoff. Opmerkingen of bezwaren kan u tijdens het Openbaar Onderzoek indienen bij het Omgevingsloket.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt de site aangepakt?
Op het binnengebied stond vroeger een schoenenfabriek. De gebouwen zijn intussen afgebroken en het terrein staat dus leeg. Met dit project geven we de site een nieuwe invulling, met bijvoorbeeld hedendaagse sociale woningen voor onder meer de bewoners van de oude Parkwijk.

Hoe zal het Nielderhoff eruitzien?
Er komt een nieuwe bibliotheek met erboven en -naast 31 seniorenflats, 13 eengezinswoningen en 12 appartementen in een woontoren. Daarnaast voorzien we een nieuwe ondergrondse parkeergarage met 60 plaatsen tegen de bestaande parkeergarage van Residentie Avondrood aan de Dorpsstraat. Ook de kiss & ride-parking wordt aangepakt. Tot slot leggen we een park aan en renoveren we het Spaans Toreken dat de blikvanger wordt van deze groene zone. 

De aanleg verloopt in drie fases:

  • Fase 1: ondergrondse parkeergarage, nieuwe bibliotheek, seniorenflats en kiss & ride-parking.
  • Fase 2: eengezinswoningen en appartementen.
  • Fase 3: parkzone en renovatie Spaans Toreken.

Is er handelsruimte voorzien in de plannen?
Ja, er is handelsruimte voorzien op de locatie van de Carrefour-winkel.

Hoeveel parking is voorzien in het Nielderhoff?
In totaal gaat het om 108 parkeerplaatsen: 60 plekken voor de bewoners in de parkeergarage en 48 bovengronds plaatsen voor bezoekers (bovengronds).

Is er parkeergelegenheid bij de bibliotheek?
Voor bibliotheekbezoekers voorzien we 14 parkeerplaatsen naast de seniorenflats en 4 plaatsen in de ondergrondse garage. Deze bezoekersparkeerplaatsen vallen onder het kortparkeerregime.

Blijft de parkeergarage van Residentie Avondrood toegankelijk tijdens de werken?
Ja, de bewoners kunnen normaal altijd in of uit de parkeergarage rijden.

Waar moeten mensen parkeren wanneer ze op bezoek gaan bij bewoners van het Nielderhoff?
Zij kunnen terecht op de 14 parkeerplaatsen bij de bib of de kiss & ride-parking achter de Antwerpsestraat waar plaats is voor 34 auto’s. Automobilisten mogen op de kiss & ride-zone maximaal 2 uur aan één stuk parkeren.

Blijft de kiss & ride-parking tijdens de werken toegankelijk?
Voor de heraanleg moeten we de kiss & ride-parking afsluiten, maar we voorzien wel een tijdelijke parking ernaast zodat bijvoorbeeld ouders nog steeds hun kinderen vlot kunnen afzetten en ophalen aan de nabijgelegen scholen.

Waar komt het park?
Het park komt ten zuiden van het binnengebied, ter hoogte van het Spaans Torentje. Om de parkzone te ontwikkelen zijn privétuinen rondom het Spaans Torentje aangekocht. Deze zijn nu nog ingekleurd als “tuinzone” wat we met het aanpassen van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan Centrum wijzigen naar “parkzone”. Dat zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. Tijdens die periode mogen we het park nog niet opkuisen en parkpaden aanleggen. Maar gelukkig vormen de tuinen reeds een zeer mooi kader tot park wat een minimale inspanning zal vergen om het park te verwezenlijken.

Als we de tijdslijnen van de bouw van de bib en seniorenflats en de aanleg van het park naast elkaar leggen verwachten we dat het park quasi gelijktijdig als de bouw en infrastructuur van het binnengebied opgeleverd kan worden.

Wat gebeurt er met het gebouw van Carrefour?
Het pand van Carrefour is privé-eigendom en valt hierdoor buiten dit project. We gaan er dus niet aan werken. Alleen de uitbater van de winkel en Carrefour kunnen beslissen om het pand op te frissen. Hun ontwerp moet dan wel aansluiten bij het masterplan dat we opstelden.

Wat betekent het project voor de parkeergelegenheid aan Carrefour?
De huidige parking (53 plaatsen) achter Carrefour blijft zolang het gebouw in zijn huidige vorm bestaat. Indien men ooit zou overgaan tot een vernieuwbouw van de Carrefour en de appartementen daarboven zal men streven naar een nieuwe situatie die strookt met de toekomstvisie zoals opgenomen in het masterplan.

Is er ook gedacht aan de zwakke weggebruikers?
Bij de doorsteek van de site staat de zwakke weggebruiker centraal. Het Nielderhoff wordt een autoluwe zone waar voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen. Aan de nieuwe bibliotheek willen we ook ruimte voorzien voor voldoende fietsenstallingen.

Wat is de huidige status van het project? En welke stappen worden op korte termijn ondernomen?
Op dit ogenblik zitten we in fase 1 en zijn we bezig met de bouwaanvraagprocedure. Hiervoor loopt een Openbaar Onderzoek 28 juni 2021 t.e.m. 27 juli 2021. Daarna gaan we de werken gunnen aan een ontwikkelaar. We mikken hiervoor op het einde van 2021. De start van de werken is voorzien midden 2022. We communiceren hier uiteraard tijdig over.

Voor de uitwerking van fases 2 en 3 ondernamen we nog geen stappen. We houden u op de hoogte.

Waar vind ik meer informatie over het Openbaar Onderzoek? 
Alle informatie is beschikbaar op https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek= .

Blijft Carrefour open tijdens de werkzaamheden?
Ja, de winkel blijft open. We doen in samenwerking met de supermarktketen ons uiterste best om de hinder voor de klanten en de uitbater tijdens de werken te beperken.

Hoe kunnen we de Carrefour-winkel tijdens de werken bereiken?
De ingang langs de Antwerpsestraat blijft open. Klanten kunnen zoals gewoonlijk parkeren achteraan de winkel. Voetgangers en fietsers kunnen ook blijven doorsteken van de Dorpsstraat en de Kerkstraat.

Wanneer starten de bouwwerken?
De start van de bouw van de ondergrondse garage, bibliotheek en seniorenflats is voorzien voor midden 2022. Meer informatie volgt hierover.

Tot wanneer duren de bouwwerken? 
We mikken voor de oplevering van de bibliotheek, parkeergarage en seniorenflats op midden 2025. De timing van de andere fases is nog niet gekend. We informeren u hier uiteraard over zodra er meer duidelijkheid is.

Welke hinder kunnen buurtbewoners ondervinden?
We doen natuurlijk ons uiterste best om de hinder voor de buurt zo veel mogelijk te beperken. Welke hinder er concreet zal zijn, weten we pas als de werken gegund zijn (eind 2021). We informeren u hier tijdig over.

De werken zullen voor veel extra zwaar vrachtverkeer zorgen. Welke maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid en doorstroming te garanderen? Het gaat immers om een drukke zone, met veel jonge weggebruikers.
De verkeersveiligheid is absoluut prioritair voor ons. We vragen de ontwikkelaar daarom bijvoorbeeld om zwaar werfverkeer via de Antwerpsestraat naar de werf te leiden, leveringen op de werfzone te doen om opstopping te vermijden en een snelheidsremmer te voorzien. We informeren u hier later verder over. 

Waar kan ik terecht met vragen?
U kan uw vragen stellen via www.niel.be/vragen-Nielderhoff.