Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen. In onze gemeente kan u bijvoorbeeld voortaan tussen mei en september ook buiten trouwen in de tuin van de Pastorij, telkens op zaterdag om 11u.

Trouwplannen? Leg eerst online de huwelijksdatum vast. Na bevestiging van dag en uur, wordt u op de hoogte gehouden over de verdere administratieve procedure.

Huwelijksdatum vastleggen

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe een huwelijk aanvragen ?

1. Huwelijksdatum vastleggen
Leg eerst online de huwelijksdatum vast. Na bevestiging van dag en uur, wordt u op de hoogte gehouden over de verdere administratieve procedure.

U kan in onze gemeente iedere dag van het jaar huwen, behalve op zon- en feestdagen. Het huwelijk wordt voltrokken in de trouwzaal of het atrium van het gemeentehuis. Daarnaast is het sinds juli 2021 mogelijk om tussen mei en september in openlucht te trouwen, in de tuin van de Pastorij. Dat kan telkens op zaterdag om 11u.


Belangrijk:

 • Buiten trouwen kan alleen op zaterdag om 11u voor huwelijken die vastgelegd worden vanaf 30 juni 2021. Voor huwelijken die voor 30 juni 2021 werden vastgelegd, zoeken we een pragmatische oplossing zodat iedereen de kans krijgt om buiten te trouwen.
 • Bij regenweer kan u nog steeds binnen trouwen. We vragen u wel om dit ten laatste 1 dag voor het huwelijk te beslissen.
 • Er is in de tuin geen toilet, elektriciteit of wifi. Wilt u toch graag muziek? Breng dan gerust een eigen luidspreker mee.
 • Wij voorzien een tafel, tafelkleed, +/- 50 stoelen en een tentje om het koppel, de ambtenaar van de burgerlijke stand en een medewerker van de Dienst Burgerzaken bij regenweer droog te houden. U kan uiteraard zelf extra stoelen voorzien voor uw gasten.
 • Het koppel is verantwoordelijk voor de opstelling en de afbraak.
 • Het is niet toegelaten om in de tuin van de Pastorij of vóór de locatie een receptie te houden.

Het volledige reglement over buiten huwen vindt u onderaan deze pagina. Gelieve dit zeker volledig door te nemen.

Huwelijksdatum vastleggen

2. Vragenlijst voor verloofden invullen
Zodra uw huwelijksdatum bevestigd werd door onze diensten, vragen we u om de vragenlijst voor verloofden online in te vullen. Met de informatie uit die vragenlijst kunnen we uw huwelijksdossier voorbereiden en maximaal rekening houden met uw persoonlijke wensen.

Vragenlijst voor verloofden invullen

3. Huwelijksaangifte doen
Ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum moet u de huwelijksaangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

 • Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in
  • de laatste woonplaats van u of uw partner.
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner.
  • de geboorteplaats van u of uw partner.
 • Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
 • Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Op de huwelijksdag wordt u door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal.

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Huwelijksaangifte doen

Wetgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat meebrengen op uw trouwdag ?

 •  oBeide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Coronamaatregelen

Vanaf 29 oktober 2021 is het weer verplicht om een mondmasker te dragen in publiek toegankelijke ruimtes van overheidsgebouwen, zoals de trouwzaal en het atrium.

Het gemeentebestuur stelt verder middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne voor de aanwezigen en de medewerkers. We zorgen ook voor voldoende verluchting.