Algemeen directeur

decretale graad – klasse 2 - statutair - voltijds

De gemeente Niel is een aangename, groene gemeente met een levendig verenigingsleven. Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening draagt het lokaal bestuur hoog in het vaandel. Dankzij een modern en dynamisch beleid dat oog heeft voor jong en oud, moet iedereen zich thuis kunnen voelen in Niel.

Het gemeentebestuur gaat over tot het organiseren van een selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur.


Functie
De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van het OCMW, in samenwerking met het managementteam dat de coördinatie van de diensten ondersteunt. De algemeen directeur vormt de verbindingspersoon tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie. De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om de gemeente en het OCMW te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. De algemeen directeur ziet onder meer toe op de voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid. Hij/zij is eveneens hoofd van het personeel en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

 

Profiel
Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure* dien je als kandidaat

  • in het bezit te zijn van een masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma of studiegetuigschrift dat toegang geeft tot het niveau A;
  • te voldoen aan de nationaliteitsvereiste zijnde onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Daarnaast zijn wij op zoek naar iemand die

  • over een verbindende persoonlijkheid beschikt;
  • strategisch onderbouwd is;
  • over sterke leidinggevende capaciteiten beschikt;
  • initiatief neemt en resultaatgericht naar de gemeenschappelijke doelen toewerkt.

*Kandidaten die voldoen aan de waarborgregeling zoals voorzien in art. 589 §3 van het decreet lokaal bestuur zijn vrijgesteld van de aanwervingsprocedure. Meer informatie hierover is terug te vinden in de infobundel.


Aanbod
Je komt terecht in een boeiende voltijdse (38u/38u) job in statutair dienstverband met een verloning volgens de decretale graden, klasse 2 (geïndexeerd brutojaarsalaris min. 69.778 – max. 103.061). Je salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, een aantrekkelijke verlofregeling, vergoeding van kosten voor het woon-werkverkeer met het openbaarvervoer en/of fietsvergoeding.. 

Meer info of solliciteren voor deze functie?
De selectieprocedure bestaat uit een thuisopdracht, een assessment en een mondeling gedeelte. Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je in de informatiebrochure op www.jobsolutions.be of kan je opvragen bij Julie Morbée door een mailtje te sturen naar julie@assolutions.be

Solliciteren kan tot uiterlijk 01/12/2021. Dit kan zowel online via https://www.jobsolutions.be/register/9060-39, als per post aan de hand van het inschrijvingsformulier t.a.v. Julie Morbée, A&S Solutions, Kokerstraat 2A, 9750 Kruisem (datum poststempel of e-sollicitatie telt). Gelieve als bijlage bij jouw sollicitatie uw cv, motivatiebrief, kopie van uw masterdiploma, kopie van uw identiteitskaart en een kopie van het uittreksel van uw strafregister toe te voegen. Gelieve in voorkomend geval ook aan te tonen dat u beroep kan doen op de waarborgregeling.