Aanpassingen openbaar domein: opritten,grachten

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kan bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, ... , 

Deze aanpassingen aan het openbaar domein mag u niet u zelf uitvoeren, u vraagt deze aan bij het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen ?

U dient uw aanvraag schriftelijk in.

Kostprijs

U betaalt een bedrag, berekend conform het gemeentelijk retributiereglement.

Wenst u het retributiereglement te bekijken?

Klik hier