Rechtspositieregeling

Elk lokaal bestuur moet ook een rechtspositieregeling hebben. Daarin komen de volgende elementen aan bod:

  • De selectie van het personeel.
  • De loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag.
  • Alle bepalingen in verband met het salaris.
  • De vergoedingen en toelagen.
  • DeĀ verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel

Het rechtspositieregeling van het lokaal bestuur Niel vindt u hieronder. Dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 15/6/2021.