Lokaal bestuur Niel dient bezwaar in tegen nieuwe schietstand Ruisbroekse schietclub

Niel, 6 mei 2022 – Het lokaal bestuur Niel verzet zich tegen de bouw van een nieuwe schietstand in de Gansbroekstraat in Puurs-Sint-Amands. Door de veranderde schietrichting wordt immers gevreesd voor geluidshinder.

De kleiduifschietclub KBSC diende een aanvraag in om vier nieuwe schietstanden te bouwen op een nieuwe locatie op de terreinen aan de Gansbroekstraat in Puurs-Sint-Amands. Daardoor zal ook de schietrichting veranderen van zuid naar noord, waardoor onder meer Hellegat in het vizier komt.

Het lokaal bestuur Niel vreest hierdoor voor geluidshinder in de gemeente. Daarom dient het nu een bezwaar in tegen de lopende aanvraag, en dringt het aan op een grondiger onderzoek naar de geluidsimpact van de plannen.

“De dichtstbijzijnde woning in Hellegat ligt op amper twee kilometer van de schietstand. Kleiduifschieten zorgt voor een heel kort, krachtig geluid dat kilometers ver reikt. Dergelijke impulsgeluiden kunnen heel storend zijn voor mens en dier. Het is als lokaal bestuur onze taak om het welzijn van onze inwoners te garanderen en erop toe te zien dat het gemeentelijk gebied duurzaam ontwikkeld wordt. De huidige plannen beantwoorden daar jammer genoeg niet aan”, aldus schepen voor ruimtelijke ordening Steven Mattheus.

Voor meer informatie:
Lokaal bestuur Niel
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10