Voorlopig rijbewijs

Voorlopig rijbewijs aanvragen? Maak online een afspraak bij de Dienst Burgerzaken. Zodra het klaar is, kan u het gewoon - zonder afspraak - ophalen aan de onthaalbalie in het Huis van de Nielenaar. Indien u het rijbewijs niet zelf kan ophalen, kan u een andere persoon volmacht geven met het volmachtformulier.

Daarnaast kan u de voorlopige rijbewijzen 18 maanden (zonder begeleider), 36 maanden (met begeleider) en 12 maanden (met begeleider) ook online aanvragen. In dat geval, kan u die NIET ophalen aan de onthaalbalie maar heeft u een afspraak nodig bij de Dienst Burgerzaken.

Het voorlopig rijbewijs model 3 kan u momenteel nog niet online aanvragen. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Online afspraak maken

Een voorlopig rijbewijs geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. U moet minstens 5 maanden oefenen met uw voorlopig rijbewijs.

Voor voertuigen van categorie B kunt u kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider (M36). Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider (M18). Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Als uw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, is het wel mogelijk om één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aan te vragen bij uw gemeente. U moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.

Als de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs (M36 of M18) is verlopen, moet u drie jaar wachten om opnieuw een voorlopig rijbewijs (M36 of M18) aan te vragen. In tussentijd kunt u wel eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 (12 maanden geldig) aanvragen, maar enkel voor rijbewijs B en zolang uw theoretisch examen nog geldig is.

Voor voertuigen van andere categorieën geldt het voorlopig rijbewijs M3 (12 maanden geldig - niet verlengbaar). Met dit document mag u op de openbare weg rijden ter voorbereiding op het praktisch examen.

Voorwaarden

Een voorlopig rijbewijs met begeleider (M36) aanvragen

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • U kunt uw voorlopig rijbewijs op twee manieren aanvragen:

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid, tenzij het gaat om kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen van uzelf of van de partner waarmee u gehuwd bent, met wie u wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Let op: Wanneer u vanaf 1 maart 2024 start met een voorlopig rijbewijs met begeleider, dan moeten de begeleiders ook een vormingsmoment volgen. Meer info vindt u op: Vormingsmoment voor begeleiders.

Goed om te weten

 • U mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag u niet meenemen.
 • Uw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor uw begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar uw gemeentebestuur als u een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • U volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijgt u een bekwaamheidsattest als u in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • U kunt uw voorlopig rijbewijs op twee manieren aanvragen:

Passagiers

 • U mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

U mag geen andere passagiers meenemen.

Hoe aanvragen ?

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister:

 • U kunt uw aanvraag voor een voorlopig rijbewijs (M18 en M36) online indienen via de applicatie BelDrive.
 • Na een geslaagd theorie-examen (M18 en M36) en na het behalen van een bekwaamheidsattest bij een erkende rijschool (enkel M18), kunt u met het aanvraagformulier van het examencentrum bij uw gemeentebestuur terecht voor een voorlopig rijbewijs.

Ook het voorlopig rijbewijs M12 kunt u online of op papier aanvragen.

Zodra het voorlopig rijbewijs beschikbaar is, kunt u het afhalen bij uw gemeente.

Wat moet je meebrengen voor je aanvraag ?

 • eigen identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als de foto die op je identiteitskaart staat niet meer gelijkend is
 • aanvraagformulier van het examencentrum, ingevuld en gehandtekend
 • aanvraagformulier van het examencentrum ingevuld en gehandtekend door jezelf en minimum 1, maximum 2 begeleiders indien je verkiest om met begeleider te oefenen

LET OP! Je begeleider moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewijs en hij mag de laatste 3 jaar geen verval gehad hebben.

LET OP! Indien je begeleider in een andere gemeente woont, dient het aanvraagformulier eerst in de gemeente van de begeleider gevalideerd te worden.

 • het bekwaamheidsattest van de rijschool indien je verkiest om na 20u rijles alleen te oefenen
 • eventuele medische attesten 

Kostprijs

€ 30,00

Aanpassingen rijopleiding

Sinds 1 maart zijn er belangrijke wijzigingen inzake de rijopleiding van kracht. Wie een rijbewijs wil behalen, zal een minimale oefenperiode van vijf maanden moeten incalculeren. Daarnaast wordt het verplichte vormingsmoment voor vrije begeleiders opnieuw ingevoerd. Wanneer men kiest voor een 'voorlopig rijbewijs met begeleider', dan zal elke begeleider van de kandidaat-bestuurder een opleiding van drie uur moeten volgen. Dit dient minstens vijf maanden vóór het praktijkexamen te gebeuren bij een rijschool, een erkend lesgever of online.
 
Het is geen test, maar een informatiemoment met praktische tips. De vorming kost 20 euro en is 10 jaar geldig. Wie het vormingsmoment al volgde tussen 2017 en 2020 is niet verplicht om dit opnieuw te doen. Op de dag van het examen zal het rijexamencentrum controleren of de begeleider het vormingsmoment tijdig gevolgd heeft.
 

Meer informatie over het vormingsmoment voor de begeleiders