Lokaal bestuur Niel dient bezwaar in tegen nieuwe windmolens in Ruisbroekse industriezone

Niel, 29 oktober 2022 – Het lokaal bestuur Niel verzet zich tegen de bouw van twee nieuwe windmolens langs de Rupel in Ruisbroek. Er wordt gevreesd voor onder meer slagschaduw en geluidshinder in Niel.

Energiebedrijf Engie diende een aanvraag in om twee nieuwe windmolens te bouwen op een industrieterrein langs de Nijverheidsstraat in Puurs-Sint-Amands, tegenover de Nielse wijk Hellegat.

Het lokaal bestuur Niel vreest hierdoor voor hinderlijke slagschaduw en geluidsoverlast, en het effect daarvan op de gezondheid en leefomgeving van de Nielenaren. Daarnaast is er bezorgdheid over de landschapsvervuiling die het project met zich zou meebrengen. Daarom dient het nu bezwaar in tegen de lopende vergunningsaanvraag voor de plannen.

Steven Mattheus, schepen voor ruimtelijke ordening, licht de beslissing verder toe: “Ons lokaal bestuur is zeker niet tegen windenergie, maar in dit dossier is de locatie voor ons een struikelblok. De woonkern van Hellegat ligt namelijk op amper 600 meter van één van de geplande windturbines. De slagschaduw zal dus tot op ons grondgebied reiken. Daarnaast maakt het zoeven van de wieken een impulsgeluid dat storend kan zijn voor mens en dier. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dit een negatieve impact heeft op de gezondheid. Als lokaal bestuur is het ook onze taak om te waken over het welzijn en de woonomstandigheden van onze inwoners. Het project zoals dat vandaag voorligt, voldoet daar jammer genoeg niet aan.”

Voor meer informatie:
Lokaal bestuur Niel
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10