Nieuwe inrichting van Walenhoek

De komende jaren werkt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan een nieuwe inrichting van Walenhoek. Met verschillende ingrepen krijgen zowel de natuur als de bezoekers meer mogelijkheden! 

Vijvers verbinden

Door nieuwe verbindingen tussen de vijvers in het natuurgebied te leggen, worden de waterpartijen beter bereikbaar voor amfibieën. Ook het waterpeil van de vijvers wordt verhoogd. Zo ontstaat rietvegetatie, en dat trekt heel wat dieren aan. De kans om bijvoorbeeld een ijsvogel te spotten in Walenhoek, wordt een stuk groter. Bovendien zorgen we voor meer waterbuffering om wateroverlast te voorkomen.

Het waterpeil van de vijvers en de visvijvers wordt in de toekomst mee gestuurd door een pomp in de KMO-zone. Het bestaande pomphuis is verouderd en kan niet meer vernieuwd worden.

Historische tunnel verbindt twee natuurgebieden

Onder de spoorweg worden drie historische steenbakkerstunnels gerenoveerd. De meest oostelijke tunnel wordt een wandelverbinding. Zo kan u van Walenhoek rechtstreeks naar het Wetenschapspark wandelen. Een faunapassage door de tunnel zorgt ervoor dat ook kleine dieren zoals salamanders en kikkers de oversteek kunnen maken tussen de twee natuurgebieden. De tunnel is de enige verbinding voor water dat afstroomt uit het noordelijke natuurgebied. Daarom maakt de VLM de historische goot door de tunnel opnieuw functioneel.

Er komen verder nieuwe wandelwegen. De opvallendste zijn de nieuwe paden die naar en door de gerenoveerde tunnel leiden. Dat terrein is zeer ontoegankelijk, dus wordt een verhoogd vlonderpad geplaatst dat de planten beschermt.

Daarnaast komt er een fietspad, als veilig alternatief voor de smalle Boomsestraat. Via het geasfalteerde pad kan u richting Noeveren naar de Rupeldijk of het centrum van Niel fietsen.

Eerste werken

De eerste werken starten vermoedelijk na de zomer en focussen zich op het pomphuis. De inrichtingswerken van Walenhoek zijn een onderdeel van het ruimere landinrichtingsplan ‘Openruimteverbindingen Rupelstreek’. 

Lees meer