Binnengebied Nielderhoff deels afgesloten door mogelijke asbestverontreiniging

Niel, 14 februari 2023 – Voor de ontwikkeling van het Nielderhoff loopt momenteel een bodemonderzoek op het binnengebied tussen de Antwerpsestraat en Dorpsstraat. Op basis van de eerste testen blijkt de zone tussen de parking van residentie Avondrood en die van de supermarkt asbestverdacht. De betreffende zone werd intussen afgezet.

“Asbestverdacht” betekent dat er een sterk vermoeden is dat er in dat deel van het terrein asbest aanwezig is. Het gaat om de zone tussen de parking van residentie Avondrood en de parking van de supermarkt.

Omdat het om hechtgebonden asbest gaat, is er niet meteen een verspreidingsrisico. Uit voorzorg werd het betreffende stuk van het binnengebied wel afgezet. Bodemonderzoeksbureau ABO voert de komende weken verder onderzoek uit en stelt een rapport op met vervolgstappen.

Het asbest is er wellicht terechtgekomen bij de afbraak van een oud fabrieksgebouw. Zodra duidelijk is welke stappen nodig zijn, zullen we de nodige acties ondernemen om dat deel van het terrein aan te pakken” zo vertelt schepen voor milieu Kelly Breugelmans.

Meer informatie en veelgestelde vragen: www.niel.be.

Voor meer informatie
Lokaal bestuur Niel
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10