Kids-ID

KIDS-ID aanvragen of ophalen? Maak dan eerst online een afspraak.

Online afspraak maken: Kids-ID aanvragen

Online afspraak maken: Kids-ID ophalen

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van uw kind én zijn of haar foto.
 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar u als volwassene ook gewoon met uw identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat u een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

 • Vanaf zes jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.
 • Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
 • Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

In de toekomst kan de kaart ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub. Kids-ID is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, FOD Binnenlandse Zaken, Fedict en het Rijksregister.

In 2021 werd de Kids-ID vernieuwd omwille van veiligheids- en uniformiseringsredenen. De nieuwe lay-out komt bijna volledig overeen met die van de e-ID die begin 2020 al vernieuwd werd. De procedure om een Kids-ID aan te vragen, wijzigt niet. En het is niet nodig om een nieuwe Kids-ID aan te vragen, behalve omwille van de gewoonlijke redenen voor vervanging.

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is altijd 3 jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is uw kind ondertussen 12 jaar geworden. Op die leeftijd krijgt elke Belg automatisch een elektronische identiteitskaart (eID). Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Voorwaarden

Als u een Kids-ID wilt aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • u moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • u moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Hoe aanvragen ?

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als u met uw kind naar het buitenland gaat. U vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

Wanneer u de Kids-ID aangevraagd hebt, krijgt u volgende codes toegestuurd per post:

 • een pukcode om de kaart te activeren
 • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
 • een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren.

U neemt de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID. Alsook de vorige Kids-ID indien van toepassing.

Aanmaaktermijn

Het aanmaken van de Kids-ID duurt 3 tot 4 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor u op reis vertrekt.

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure liggen dan wel een stuk hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met uw gemeente.

Belgische kinderen in het buitenland

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet u het volgende meenemen:

 • de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
 • een recente pasfoto van het kind die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.

Kostprijs

 • gewone procedure: € 7,70.
 • zeer dringende procedure: € 147,00 (bij aanvraag voor 15.00 uur is de Kids-ID de volgende werkdag vanaf 14.00 uur beschikbaar bij ons lokaal bestuur).
 • zeer dringende procedure met gecentraliseerde levering in Brussel: € 183,90.
  • bij aanvraag voor 15.00 uur is de Kids-ID 4,5 uur later beschikbaar in Brussel (Koloniënstraat 1).
  • bij aanvraag na 15.00 uur is de Kids-ID de volgende werkdag of zaterdagvoormiddag vanaf 08.30 uur beschikbaar in Brussel (Koloniënstraat 1).

Ouderlijke toestemming

Gaat uw kind niet met beide ouders naar het buitenland? Dan voorziet u, naast de verplichte reisdocumenten (Kids-ID of paspoort), ook best het formulier “Ouderlijke toestemming”.

PIN-code vergeten?

Online nieuwe PIN-code aanvragen?

KLIK HIER

Verlies of Diefstal

Bij DOC STOP kan u overal ter wereld, 24 uur per dag, het verlies of de diefstal van de identiteits- of reisdocumenten melden op het gratis nummer 00800 2123 2123 (Bel naar +32 2 518 2123 in landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is).

Met DOC STOP kunnen enkel Belgische identiteitsdocumenten worden geblokkeerd.

Aangifte doen

Bij diefstal van de Kids-ID moet u onmiddellijk aangifte doen bij de lokale politie.

Met het vervangdocument dat u van de politie krijgt, gaat u zo vlug mogelijk naar de dienst Burgerzaken van de gemeente waar u bent ingeschreven in het Bevolkingsregister om een nieuwe Kids-ID aan te vragen.

Bij verlies van de Kids-ID maakt u een afspraak om een nieuwe Kids-ID aan te vragen.

(Voor een aangifte "verlies Kids-ID" hoeft u NIET naar het politiekantoor)

Online afspraak maken: Kids-ID aanvragen