68 kinderen krijgen diploma van de Zomerschool

Niel, 11 augustus 2023 – Om de meest kwetsbare leerlingen te versterken en te zorgen dat ze met vertrouwen het nieuwe schooljaar kunnen starten, organiseerde het lokaal bestuur Niel voor de vierde keer haar Zomerschool. Vandaag, op de laatste ‘schooldag’, kregen alle leerlingen hun diploma tijdens een feestelijke ceremonie.

De zomerscholen ontstonden oorspronkelijk om de leerachterstand die leerlingen door de coronacrisis opliepen, aan te pakken. Intussen vormen ze een sterke aanvulling op het onderwijsaanbod, waarbinnen kwetsbare kinderen zich in een warme cocon en onder professionele begeleiding kunnen klaarstomen voor volgend schooljaar.

Tijdens deze vierde editie verwelkomde de Nielse zomerschool 68 kinderen, waaronder 10 leerlingen die op 1 september naar het eerste leerjaar gaan. Voor het eerst was er een apart klasje voor leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs en werden samen met psychologen sessies voor meer zelfvertrouwen georganiseerd. Verder trok de Rupelgemeente een extra taalleerkracht aan om het Nederlands van de kinderen bij te schaven.

Spelend leren, lerend spelen
In de voormiddag kregen alle leerlingen op een speelse manier les over bijvoorbeeld rekenen en taal; ‘s namiddags stonden leuke en leerrijke activiteiten op het programma zoals fietsen, wandelen, een toneelstuk en een EHBO-cursus. Als afsluiter kregen alle leerlingen eerder deze namiddag een diploma.

“Onze Zomerschool blijft groeien: waar we in 2021 47 kinderen mochten verwelkomen, zijn dat er dit jaar al bijna 70. We sleutelen ieder jaar verder aan ons programma, zodat we optimaal kunnen beantwoorden aan de noden van zoveel mogelijk leerlingen. ‘Spelend leren, lerend spelen’ is daarbij de rode draad. Het is duidelijk dat alle kinderen ontzettend hard hun best hebben gedaan, waarvoor dikke proficiat! Ook dank aan de ouders voor hun vertrouwen in onze Zomerschool. En als laatste maar zeker niet in het minst: bedankt aan de begeleiders die zich met hart en ziel hebben ingezet!” aldus Eddy Soetewey, schepen van onderwijs.

Voor meer informatie:
Lokaal bestuur Niel
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10