Samen afval verminderen

In navolging van de feedback van onze Nielenaren inzake de afvalophaling, werden er enkele aanpassingen doorgevoerd. We zetten de belangrijkste info graag op een rij.
 
Daling kostprijs kleine huisvuilzak 30 liter
De prijszetting van de kleine grijze huisvuilzak in Niel werd herbekeken. Om te vermijden dat er te veel materiaal bij het huisvuil belandt dat eigenlijk apart gesorteerd moet worden, wordt de prijs van de kleine restafvalzakken verlaagd, zodat deze in verhouding evenveel kosten als de grote. Een rol van 20 huisvuilzakken van 30 liter zal € 17,5 kosten in plaats van € 26.
Wekelijkse ophaling vanaf zomer 2024, maar daling restafvalcijfer blijft de doelstelling
In 2022 werd in de gemeente gemiddeld 118 kg restafval per inwoner ingezameld. Dit moet tegen 2030 verminderen naar 90 kg om ons in regel te brengen met het Lokaal Materialenplan, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Deze vermindering zal voornamelijk gerealiseerd moeten worden door een daling van het huisvuil.

Toch zal IGEAN in 2024 het huisvuil en gft in de zomermaanden van juni tot en met september tijdelijk opnieuw wekelijks ophalen. Die beslissing is er gekomen nadat recent duidelijk werd dat de inwoners van Niel, vooral bij warm weer, problemen ervaren met de voorheen ingevoerde tweewekelijkse ophaling. Via de afvalkalender en Recycle-app kan de ophaalplanning in detail geraadpleegd worden.

Ondertussen onderzoekt IGEAN samen met het Nielse gemeentebestuur de mogelijkheid van flankerende maatregelen. Die moeten het mogelijk maken om, net zoals in de andere gemeenten van het IGEAN-werkingsgebied, een tweewekelijkse ophaling ook voor de Nielenaar werkbaar te maken en de afvalberg te verkleinen.

Goed sorteren, schone containers
Correct sorteren is een van de manieren om deze doelstelling te bereiken. Alles in de juiste zak of container inzamelen zodat dit per fractie verwerkt kan worden. De kosten voor de verwerking van de verschillende fracties zijn verschillend. De verwerking van gft is bijvoorbeeld goedkoper dan de verbranding van huisvuil. Van het ingezamelde gft wordt groene energie en compost gemaakt. Het opgehaalde gft in Niel blijkt echter sterk verontreinigd. Omdat correct gesorteerd gft zo belangrijk is, zal het gemeentebestuur onder- zoeken hoe dit beter kan.
 
Om afvalzakken en gft-containers het hele jaar door schoon en fris te houden, heeft IGEAN een heleboel praktische tips verzameld, terug te vinden op www.igean.be/properecontainer. Meer info over de afvalophaling in Niel vind je op www.niel.be/afvalophaling-aan-huis.