Premie voor een warmtepomp

Als u in een woning of een appartement een warmtepomp laat plaatsen door een gecertificeerde installateur, dan kunt u daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen.

Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht. Misschien moet uw elektrische installatie verzwaard worden. Neem vóór de plaatsing van de warmtepomp contact op met uw elektriciteitsnetbeheerder en -installateur.

Voorwaarden

 • Deze premie wordt toegekend voor woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur verleend werd, waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en tijdige indiening van de EPB-aangifte.
 • De nieuwe warmtepomp moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer. Om een premie te krijgen moet u kiezen voor een
 • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kunt u geen premie meer aanvragen.
 • De warmtepomp moet gebruikt worden voor verwarming van een ruimte én eventueel sanitair water. De premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo’n boiler alleen dient om sanitair water te warmen.
 • Raadpleeg alle voorwaarden en de technische eisen (Europees productlabel, ...) waaraan de warmtepomp moet voldoen op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.
 • Sinds 2021 is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.
 • Sinds 2022 werd de premie voor een lucht-waterwarmtepomp of een hybride warmtepomp aanzienlijk verhoogd.

Hoe aanvragen ?

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.

U kunt de premie bij Fluvius

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Kostprijs

Het premiebedrag is afhankelijk van de soort warmtepomp.

 • Het premiebedrag in de tabellen hieronder wordt verdubbeld als
  • u de warmtepomp liet plaatsen ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
  • of als de woning ligt in een gebied zonder aardgasnet. Op de website van Fluvius kunt u online opzoeken of uw woning in ‘aardgasgebied’ ligt of niet.
 • Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus voor meerdere wooneenheden, dan kan de premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Premiebedragen voor facturen tot eind 2021

Soort warmtepompPremie met eindfactuur
van 1-7-2020 tot 31-12-2020)
Premie met eindfactuur
in 2021
Premie met eindfactuur
in 2021 voor klant
met ‘uitsluitend nachttarief
Geothermische warmtepomp
(label A++ of beter)
4.000 euro
(max. 40% van de factuur)
4.000 euro
(max. 40% van de factuur)
4.800 euro
(max. 50% van de factuur)
Lucht-waterwarmtepomp
(label A+ of beter)
1.500 euro
(max. 40% van de factuur)
1.500 euro
(max. 40% van de factuur)
1.800 euro
(max. 50% van de factuur)
Hybride lucht-waterwarmtepomp
(label A+ of beter)
800 euro
(max. 40% van de factuur)
800 euro
(max. 40% van de factuur)
960 euro
(max. 50% van de factuur)
Lucht-luchtwarmtepomp
(label A+ of beter)
300 euro
(max. 40% van de factuur)
300 euro
(max. 40% van de factuur)
360 euro
(max. 50% van de factuur)

Premiebedragen voor facturen eerste helft 2022

Soort warmtepompPremie met eindfactuur
van 1-1-2022 tot 30-6-2022
voor klant met ‘uitsluitend nachttarief
Geothermische warmtepomp
(label A++ of beter)
4.800 euro
(max. 50% van de factuur)
Lucht-waterwarmtepomp
(label A+ of beter)
2.700 euro
(max. 50% van de factuur)
Hybride lucht-waterwarmtepomp
(label A+ of beter)
1.800 euro
(max. 50% van de factuur)
Lucht-luchtwarmtepomp
(label A+ of beter)
360 euro
(max. 50% van de factuur)

Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers zijn de premiebedragen hoger. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

 • Eindfactuur van 1-7-2020 tot 31-12-2020: van 360 tot 4.800 euro (afhankelijk van het type warmtepomp), telkens met een maximum van 48% van de factuur.
 • Eindfactuur van 1-1-2021 tot 30-6-2022 (met of zonder ‘uitsluitend nachttarief’): van 360 tot 4.800 euro (afhankelijk van het type warmtepomp), telkens met een maximum van 50% van de factuur.

De premie wordt verdubbeld als

 • u de warmtepomp liet plaatsen ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
 • of als de woning ligt in een gebied zonder aardgasnet. Op de website van Fluvius kunt u online opzoeken of uw woning in ‘aardgasgebied’ ligt of niet.

Reglement

Energiebesluit van 19 november 2010

Uitzonderingen

Deze premie is enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepompboiler als de warmtepompboiler eerst geplaatst wordt.