Aanvragen van een parkeerplaats voor personen met een handicap

Wanneer je als andervalide in het bezit bent van een speciale parkeerkaart, waarvan de geldigheidsdatum niet verstreken is, kan je onder bepaalde voorwaarden een niet permanente parkeerplaats in de buurt van de woning aanvragen.


Voorwaarden

• de woonplaats van de aanvrager beschikt niet over een garage of privé-parking
• de aanvrager bezit een auto of wordt vervoerd door iemand die bij hem inwoont

Hoe aanvragen ?

U dient een aanvraag te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen met een kopie van de speciale parkeerkaart.

Na goedkeuring wordt de parkeerplaats enkel gesignaleerd door middel van het verkeersbord E9a met onderbord type VIId (pictogram rolstoel) en onderbord Xa (aantal m.).

Deze borden worden geplaatst door onze technische buitendienst van de gemeente.

Opgelet : deze parkeerplaats is niet persoonlijk ! Er mag geparkeerd worden door eenieder in het bezit van de speciale parkeerkaart.