Gemeentelijke subsidie jeugdprojecten

Indien u jeugdprojecten organiseert, kan u hiervoor een gemeentelijke subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het gemeentelijk subsidiereglement.