Gemeentelijke werkingssubsidie voor erkende jeugdverenigingen

Erkende lokale jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun jeugdwerking verder uit te bouwen.

Voorwaarden

De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.