Gebruiken schoolinfrastructuur buiten de schooluren

U kunt schoollokalen huren buiten de schooluren.