Gebruiken jeugdcentrum

U kunt het jeugdcentrum gebruiken voor het organiseren van jongerenactiviteiten.