Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Het OCMW organiseert lokale opvanginitiatieven (LOI) voor verzoekers om internationale bescherming. LOI's zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat de verzoeker zelf kan instaan voor de dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW geeft ook sociale en medische begeleiding.

Voorwaarden

Enkel verzoekers om internationale bescherming (verzoekers) waarvan de procedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven. En alleen in een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Hoe aanvragen ?

In principe verblijft u als verzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kunt u doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). U bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als verzoeker kunt u zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan moet u de woning van het LOI verlaten, ongeacht of u in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.

Wat in de gemeente Niel

Het OCMW van Niel heeft een Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Een kleinschalig opvangcentrum.

Kandidaat-vluchtelingen, toegewezen aan zulk LOI kunnen alleen aanspraak maken op materiële dienstverlening. Als hun asielaanvraag ontvankelijk wordt verklaard moeten zij het LOI verlaten en worden zij voor maatschappelijke dienstverlening toegewezen aan een OCMW.

Binnen het LOI van Niel zijn er 7 plaatsen beschikbaar.