Voorschotten

Indien u tijdelijk financiële problemen mocht hebben - bijvoorbeeld omdat uw dossier voor het krijgen van een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering - ziektevergoeding)┬ánog in behandeling is - kan u zich tot het OCMW richten voor het bekomen van een voorschot.

In geval van een werklozensteun zal het OCMW het gegeven voorschot terugvorderen van uw vakorganisatie. Voor sommige verleende voorschotten zal het OCMW met u een afbetalingsplan overeenkomen.