Stemmen met een volmacht

Als u zich op de verkiezingsdag niet naar de stembus kunt begeven, kunt u uw stem uitbrengen bij volmacht: u machtigt daartoe iemand die uw stem in uw plaats uitbrengt. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Als u bij opkomstplicht zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Hoe aanvragen ?

Waar kan u een volmachtformulier vinden?

Een volmachtformulier vindt u onderaan deze pagina. Indien nodig, kan u ook een exemplaar halen aan het onthaal van het Huis van de Nielenaar of bij de loketten van de dienst Burgerzaken.

Kan ik een volmacht aanvragen?

Een volmacht krijgen, kan in de de volgende gevallen (mits de bevoegde instantie het volmachtformulier invult en afstempelt):

Ziekte of handicap Bevoegde instantie: dokter
Professionele reden Bevoegde instantie: werkgever of burgemeester (voor zelfstandigen)
Studie Bevoegde instantie: onderwijsinstituut
Vrijheidsberoving Bevoegde instantie: penitentiaire instelling
Activiteit i.k.v. godsdienst of overtuiging Bevoegde instantie: organisator van de activiteit
Verblijf in het buitenland Bevoegde instantie: burgemeester

In geval van professionele reden (zelfstandigen) of verblijf in het buitenland moet u naar het Huis van de Nielenaar komen om de volmacht te laten handtekenen en afstempelen, mits voorlegging van bewijs. Voor een professionele reden gaat dit om het ondernemingsnummer en een verklaring op eer. Voor een verblijf in het buitenland gaat dit om een reisbevestiging met data van uw heen- en terugreis en een verklaring op eer.

U kan zonder afspraak langskomen tijdens de openingsuren. De medewerker van het onthaal bekijkt het bewijsmateriaal en vult het formulier in.