Niels ErfgoedArchief "De Leuzze"

Doel

De Nielse Erfgoedcel is een comité, onder de koepel van de Nielse cultuurraad, dat Niels roerend en immateriaal erfgoed verzamelt, beheert en bewaart voor de toekomst. Om te verhinderen dat waardevol cultureel erfgoed bijvoorbeeld bij overlijden zou verdwijnen naar het containerpark, reikt de Erfgoedcel een gepaste oplossing aan om één en ander naar de toekomst toe te bewaren voor de Nielse gemeenschap.
De aldus opgebouwde collecties blijven eigendom van de gemeente Niel en zullen niet ontvreemd worden. De Erfgoedcel zal zich ook regelmatig naar het publiek richten door middel van tentoonstelling, en het beschikbaar stellen van het verzamelde materiaal voor de onderzoekers en belangstellenden.

Wat komt in aanmerking ?

Al het roerend erfgoed met betrekking tot de gemeente Niel is welkom : verenigingsarchieven, foto's, films, affiches, prentkaarten, programma's, diploma's, verenigingsvlaggen, doodsprentjes, feestmenu's, ledenlijsten, loonlijsten, winkelarchieven, vertellingen, liederen,...

Wie is wie ?

De werking van het Erfgoedarchief wordt ondersteund door de cultuurraad en wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Voorzitter : Victor Van Dyck
Ondervoorzitter : Prosper Scholiers
Penningmeester : Roger Van Raemdonck
Leden van de werkgroep

Locatie en bezoekuren

Het Nielse Erfgoedarchief "De Leuzze" is toegankelijk voor het publiek, elke eerste zaterdag van de maand. U kan er tussen 10 en 13 uur terecht om inlichtingen in te winnen, de collectie te raadplegen of om documenten te schenken aan het archief.

Het erfgoedlokaal is gelegen in de voormalige gebouwen van Succes Koffie, gelegen Kerkstraat 54A. 

Meer informatie vindt u ook in de NEA-berichten (zie bij publicaties op deze website), verkrijgbaar in de bibliotheek of in het Nielse gemeentehuis. 

Ter gelegenheid van de - overigens zéér geslaagde - Erfgoeddag werd door het Niels Erfgoedarchief een lijvige publicatie uitgebracht van liefst 220 pagina's. 

Deze brochure kan u nog steeds aankopen bij Schoenhandel Wilssens in de Dorpsstraat aan de prijs van 15 euro.