Premie voor superisolerend glas

De premie voor superisolerend glas geldt voor de installatie van isolerend glas en raamprofielen.

Voorwaarden

 • woningen en appartementen komen in aanmerking;
 • de premie is niet cumuleerbaar met de premie voor laagenergiewoningen;
 • het superisolerend glas dient te zijn geplaatst door een erkend aannemer;
 • aan de beide en afzonderlijke U-waarden van zowel beglazing als raamprofielen dient voldaan te worden:
  • voor de beglazing maximum 0,7;
  • voor de raamprofielen maximum 2,2;
 • de premie is niet van toepassing voor veranda’s.

Hoe aanvragen ?

Premieaanvraag dient te gebeuren op het daartoe voorziene aanvraagformulier.

Aanvraag tot subsidie kan ingediend worden tot 1 jaar na factuurdatum.

Wat meebrengen?

 • het volledig ingevulde aanvraagformulier;
 • een kopie van de factuur voor het plaatsen van superisolerend glas + raamkader (geen offerte) waarop de beide U-waarden afzonderlijk vermeld staan;
 • een attest van de installateur.