Kaart voor kosteloos begeleiden van een persoon met een handicap op het openbaar vervoer

Met een 'Kaart Kosteloze Begeleider' kan een persoon met een handicap zich gratis laten begeleiden door een persoon naar keuze. De kaart kan gebruikt worden voor een traject tussen twee Belgische stations of stopplaatsen (NMBS) en is ook geldig op de regionale vervoersnetten van de MIVB, TEC en De Lijn.

Voorwaarden

De Kaart Kosteloze Begeleider is enkel toegankelijk voor reizigers die aan ten minste één van onderstaande criteria voldoen:

  • Voor personen van 21 jaar of ouder: een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid
  • Voor personen jonger dan 21 jaar: een vermindering van zelfredzaamheid met ten minste 6 punten voor pijler 1
  • Een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80%
  • Een blijvende invaliditeit rechtstreeks toe te schrijven aan de onderste ledematen die tenminste 50% bedraagt
  • Een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen
  • Een integratietegemoetkoming categorie III of hoger
  • Totale – of 90% - blindheid

De NMBS bepaalt hoe lang de kaart geldig is, met een maximum van 5 jaar.

De begeleider reist enkel gratis als hij of zij de persoon met een handicap vergezelt en dezelfde reis in dezelfde klasse aflegt. De persoon met een handicap moet een geldig vervoerbewijs hebben.

Hoe aanvragen ?

Deze kaart wordt uitgereikt door de NMBS. De kaart voor de begeleider is altijd op naam van de persoon met een handicap en dus niet op naam van de begeleider.

Om een Kaart Kosteloze Begeleider aan te vragen, kan je tijdens de openingsuren langs bij het loket in het station van jouw keuze (zie link 1).

Je brengt hierbij je elektronische identiteitskaart mee en betaalt 6 euro voor de kosten van het opmaken van de kaart.

  • Op vertoon van je kaart kosteloze begeleider reist je begeleider gratis mee.
  • Jouw vervoersbewijs telt ook voor je begeleider.
  • Je begeleider reist in dezelfde klasse en op hetzelfde traject als jijzelf.

Met deze ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ van de NMBS, kunt u ook het gratis vervoerbewijs voor begeleiders van personen met een beperking voor het openbaar vervoer in Brussel MIVB) aanvragen.

Kostprijs

Aanmaakkost

Het maakloon voor de NMBS-kaart Kosteloze Begeleider bedraagt 6 euro.