Visum en verblijfsdocumenten om in België te verblijven

Wenst u uw komst in het land te laten registreren? Kreeg u een uitnodiging om uw elektronische vreemdelingenkaart te vernieuwen? Maak dan eerst online een afspraak bij de dienst Vreemdelingenzaken en duid de precieze reden van de afspraak aan.

Online afspraak maken: elektronische vreemdelingenkaart - aanvragen

Online afspraak maken: elektronische vreemdelingenzaken - ophalen

Online afspraak maken: Lang verblijf registratie > 3 maanden (opstart nieuw dossier)

Online afspraak maken: Attest van immatriculatie

Online afspraak maken: Instructie DVZ

Online afspraak maken: Kort verblijf < 3 maanden (aankomstverklaring)

Online afspraak maken: Verbintenis tot tenlasteneming

Wenst u meer info in verband met een visum?

Klik hier

Wenst u meer info in verband met een verblijfsdocument om definitief naar België te verhuizen?

Klik hier

Als u als buitenlander voor lange tijd naar België wilt komen, dan hebt u mogelijk een visum nodig. Een visum is een sticker die in het paspoort wordt aangebracht op het consulaat. Het geeft de toestemming gedurende een bepaalde periode in België te verblijven of erdoorheen te reizen.

Er bestaan verschillende soorten visa. Bij uw aanvraag op de ambassade of het consulaat zal men u direct meedelen welk type visum u nodig hebt.

Voorwaarden

U wilt voor lange tijd of permanent in België verblijven.

Hoe aanvragen ?

Een visum moet u persoonlijk aanvragen bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar u woont.

Als er in het land waar u woont, geen Belgische ambassade of consulaat is, dan moet u zich wenden tot de Belgische ambassade die bevoegd is voor uw land. Meestal is dat in een van de buurlanden.

In een persoonlijk gesprek zult u moeten motiveren waarom u naar België wilt komen.

De procedure die u moet volgen, is afhankelijk van

  • uw nationaliteit
  • de duur van uw verblijf
  • en het doel van uw verblijf in België.

Voor onderdanen van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) geldt een soepelere procedure. Voor hen volstaat meestal een identiteitskaart of een paspoort.

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vindt u alle informatie over het visum voor België. U kunt ook altijd informatie vragen bij de plaatselijke Belgische ambassade of het consulaat

Wilt u permanent in België komen wonen, dan hebt u na het vervallen van uw visum andere verblijfsdocumenten nodig. Die verblijfsdocumenten vraagt u aan bij de dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken.

Meer informatie over de verblijfsdocumenten die u nodig hebt om definitief naar België te verhuizen, vindt u op belgium.be.