Strooidienst

Strooidiensten paraat

Ook dit jaar staan de gemeentelijke strooidiensten weer paraat. Vanaf november tot maart verzorgt de technische buitendienst weer de winterwacht. Een gemeentelijk strooiplan werd opgesteld waarin wordt bepaald op welke wegen prioritair sneeuw zal worden geruimd en zal worden gestrooid.

Aangezien niet alle straten gelijktijdig en op elk moment kunnen worden gestrooid rekenen wij op uw begrip indien uw straat nog niet sneeuwvrij is gemaakt. Bovendien is strooien alleen niet voldoende om de wegen sneeuwvrij te maken. Er is ook voldoende verkeer nodig om er voor te zorgen dat het strooizout en de sneeuw goed vermengd kunnen worden. Het zout heeft bovendien voldoende vocht nodig om zijn werk te kunnen doen. We geven u al even de belangrijkste trajecten van de strooidiensten mee:

• traject 1: de prioritaire wegen, met name deze voor het doorgaand verkeer (aanrijroutes van de hulpdiensten, bustrajecten, hoofd- en verbindingswegen)

• traject 2: aanbevolen veilige fietsroutes

• traject 3: de openbare ruimten, schoolomgevingen en bushaltes.

Wat moet u doen ?

Als burger bent u zelf verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijsvrij maken van de voet- en/of fietspaden voor uw woning of eigendom. Het is uitdrukkelijk verboden om de geruimde sneeuw voor een ander gebouw of op andere plaatsen van de openbare weg te vegen waardoor het verkeer wordt belemmerd of de rioolopeningen worden verstopt. Niet alleen is dit een wettelijke verplichting, uw buren, medewerkers van de openbare diensten en bpost zullen u hiervoor dankbaar zijn.

Ondanks de vele inspanningen die worden geleverd blijft uitkijken en voorzichtig zijn de boodschap! Te voet, per fiets of met de wagen,… pas uw verplaatsingen aan de weersomstandigheden aan!