Eventraad

De Eventraad is belast met de uitvoering van taken van gemeentelijk belang en heeft als doel

  • Feestelijkheden en evenementen in de gemeente Niel in te richten en dit in opdracht of op vraag van het gemeentebestuur;
  • Alle kwesties op gemeentelijk vlak te behandelen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, feestelijkheden aanbelangen.
  • Op eigen initiatief voorstellen voor feestelijkheden te maken.

Voorzitter : Davy Truyts

Ondervoorzitter: Willy De Jonghe

Penningmeester: Ronald Spagnaerts

Secretaris: Etienne Clement

Samen met de burgemeester Tom De Vries vormen zij het dagelijks bestuur.

Voor de werking van de Eventraad wordt verwezen naar de statuten van de VZW Eventraad onderaan in de bijlagen.