Eventraad

De Eventraad is belast met de uitvoering van taken van gemeentelijk belang en heeft als doel:

  • Feestelijkheden en evenementen in de gemeente Niel in te richten en dit in opdracht of op vraag van het gemeentebestuur;
  • Alle kwesties op gemeentelijk vlak te behandelen, die hetzij rechtstreeks , hetzij onrechtstreeks feestelijkheden aanbelangen.
  • Op eigen initiatief voorstellen inzake feestelijkheden te doen.

 

Dagelijks bestuur.

Voorzitter : Davy Truyts

Ondervoorzitter: Willy De Jonghe

Penningmeester: Ronald Spagnaerts.

Secretaris: Etienne Clement

Samen met de burgemeester Tom De Vries vormen zij het dagelijks bestuur

 

Voor de werking van de Eventraad verwijzen wij naar de statuten van de VZW Eventraad