Project verbouwing site GBS Niel - nu GO Scholengroep Rivierenland 'Parel aan de Rupel'

Gemeentebestuur Niel en site GO Scholengroep

Samen stappen naar een duurzame toekomst

Voor praktische informatie over toegankelijkheid van de school en de Schuttershofstraat tijdens de werken. 

Klik hier 

De basisschool gelegen in de Schuttershofstraat en de kleuterschool in de R. Berthoutlaan barsten letterlijk en figuurlijk uit hun voegen. De vroegere gemeentelijke meisjesschool in de Schuttershofstraat werd opgericht in 1932, de kindertuin dateert van 1961. Het hoeft geen betoog dat ondertussen de noden, eisen en verplichtingen van een school(omgeving) veranderd zijn.

De basisschool Schuttershofstraat huisvest momenteel leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar, in het toekomstige gerenoveerde gebouw is er ook plaats voorzien voor de leerlingen van het derde leerjaar. In de aanpalende kleuterschool met ingang in de R. Berthoutlaan huizen nu de laatste kleuterklasjes. De jongste kleuters krijgen hun eerste “schoollesjes” in de kleuterschool in de Rooseveltstraat. In het nieuwe concept dat voorzien is, worden alle kleuters ondergebracht in een gloednieuw gebouw waar nu nog de petanquehal staat achter Den Tighel in de Dorpsstraat. Ook de Buitenschoolse KinderOpvang “De Speelberg” krijgt zijn eigen 3 lokalen voor de verschillende leeftijdsgroepen in het gerenoveerde gebouw in de R. Berthoutlaan. Bovenop wordt de school uitgebreid met een locatie voor de academie voor muziek & woord en met een lokaal voor het jeugdatelier van de Kunstacademie Niel, met een eigen toegang. Tevens zal er ook een administratieve ruimte voorzien zijn voor de directie van de basisschool. Ook een nieuwe multifunctionele turnzaal zal niet ontbreken.

Naast de vereiste om bovenvermelde verschillende doelgroepen op één harmonieuze schoolsite onder te brengen moest er maximaal respect zijn voor het waardevolle karakter van de schoolgebouwen en het dorpsgezicht in de dreef. Tevens het kader van het bijzondere unieke groengebied dat de kleuterschool bezit moet optimaal behouden blijven.

Een hele oefening, die niet over 1 nacht ijs is gegaan. Het architectenburo a33 is er in geslaagd om deze opdracht te volbrengen in een masterplan. In het masterplan wordt stap voor stap gewerkt, telkens inspelend op de nieuwe noden, naar een kwalitatief afgewerkt geheel, “anno september 2020”. De eerste fase kondigt zich deze zomer aan, de sloopwerken van de petanquehal achter “Den Tighel” worden dan uitgevoerd door aannemer Groep Van Roey, die trouwens instaat voor alle werk.

Op 24 mei stelt het gemeentebestuur graag aan alle betrokkenen, het totaal concept voor. Een concept met maximale aandacht en respect voor de bijzondere groenstructuren, het dorpsgezicht, het functioneren en de continuïteit van de school zelf in ontwerp en uitvoering. De kleuterschool, lagere school en Buitenschoolse Kinderopvang “onderdeel De speelberg” worden drie afzonderlijke gebouwen die door een groene oase aan speelruimte met elkaar zullen verbonden zijn. Een groene binnenlong als het ware, waarin peuters, kleuters, kinderen aangename en zinvolle speeltijden kunnen beleven.

Oude en nieuwe architectuur vloeien wederom samen in Niel met een speciaal aandachtspunt voor het gebruik van duurzame materialen : goede isolatie, doordachte onderhoudsvriendelijke materiaalkeuze, herbruik van regenwater, BEN, LED verlichting, zonnepanelen,…

Om tijdens de werken zo min mogelijk hinder te veroorzaken, zowel voor de schoolgaande kinderen, ouders en omwonenden wordt er een minder hinder plan opgesteld.

Bij aanvang van de werken zal al onmiddellijk duidelijk zijn : de basisschool krijgt een nieuw gezicht : open, veelzijdig, respectvol, positief en toekomstgericht.

Site GO Scholengroep wordt een plaats voor iedereen!