Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van De Ideale Woning naar OCMW Niel

De sociale woningmaatschappij De Ideale Woning en het OCMW Niel maakten een protocol op dat de uitwisseling van gegevens van huurders en/of kandidaat-huurders vastlegt. Het uitwisselen van die gegevens gebeurt uitsluitend in het belang van de huurder. Het OCMW kan immers door bemiddeling de eventuele opzegging van een huurovereenkomst voorkomen.